Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa i reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego natiko.pl oraz zawartych za jego pośrednictwem umów kupna - sprzedaży.

 

Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego, zwanego również Klientem.

Każdy kupujący jest obowiązany zapoznać się z regulaminem przed dokonaniem zakupów.

 

Towary

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie natiko.pl  są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne).

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym wykorzystywaniem towarów. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie produktów zakupionych u sprzedawcy.

 

Ceny

1. Wszystkie ceny w sklepie natiko.pl wyrażone są w PLN, zawierają podatek VAT i są ostatecznymi kwotami oferty detalicznej.

 

Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy natiko.pl lub na adres mailowy sklep@natiko.pl  mogą być składane przez 24 godziny na dobę.

2. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym   natiko.pl  wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu. 

3. Sklep internetowy natiko.pl  potwierdza dokonanie zakupu fakturą lub na życzenie klienta wystawia fakturę VAT. Firma Natiko  jest płatnikiem VAT.

4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez sklep internetowy natiko.pl  jest prawidłowe złożenie zamówienia  na stronie sklepu natiko.pl  lub podanie wszystkich danych drogą mailową (zamówione produkty, adres do wysyłki, nr. telefonu).

5. Zamówienie może zostać realizowane z pełną lub nie pełną aktywacją konta, jednak osoby zarejestrowane mają do wykorzystania pełny system rabatów dostępnych aktualnie w sklepie.

6. Wszystkie dane Kupującego podawane przy rejestracji, logowaniu czy wypełnianiu formularza są tylko i wyłącznie wykorzystywane prze sklep natiko.pl  do procesu realizacji zamówienia

7. Zamówienie, które zostanie potwierdzone przez Kupującego w ciągu 48 godzin od jego złożenia, uważa się zawarte, co jest równoznaczne z zawarciem umowy-kupna sprzedaży między Klientem i  Sprzedającym.

8.Firma Natiko realizuje również zamówienia bez potwierdzenia, jeśli kwota za zamówienie została zaksięgowana na koncie firmowym lub wybrana forma przesyłki przez Kupującego to pobranie.

9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma ze sklepu maila zwrotnego z linkiem do potwierdzenia zamówienia. Klient ma obowiązek potwierdzić zamówienie, dokonać zapłaty za dany towar, chyba że została wybrana opcja zapłaty za pobraniem. Wówczas zamówienie jest realizowane od razu, w ten sam dzień lub najpóźniej nastepnego dnia roboczego, pod warunkiem występowania towaru na magazynie. W przypaku nie otrzymania linku potwierdzającego zamówienie, prosze sprawdzić w skrzynce mailowej kosz lub spam albo skontaktować się z obsługa sklepu.

10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia (nie podania wszystkich wymaganych danych, lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności) Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

11. Realizacją zamówienia zajmuje się firma  Natiko

12. Kupujący może anulować zamówienie w dowolnym momencie w ciągu 24h, nie dotyczy to jednak produktów na indywidualne zamówienie lub tych zamówień, które zostały zrealizowane: przesyłki spakowane lub paczki wysłane do Klienta

13. Złożone na stronie zamówienie, za które w przeciągu 3 dni roboczych nie zostanie uiszoczna opłata, uznaje się za anulowane. Nie dotyczy to zamówień za pobraniem.

14. Sprzedający zastrzega sobie, iż zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub towar jest dostępny u dostawców sklepu.

15. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (tj. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

16. Czas realizacji zamówienia i dostarczenia towaru do Klienta wynosi standardowo 2-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu koncie Sprzedającego, 1-3 dni robocze w opcji wysyłki za pobraniem. Sklep natiko.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia Poczty Polskiej czy firmy kurierskiej.

 

Płatności i wysyłka

1. Sklep internetowy natiko.pl wysyła towar zakupiony przez Kupującego w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych:

     - od zaksięgowania przelewu na koncie firmy

     - od złożenia zamówienia przez Kupującego  i wybrania przez niego wysyłki za pobraniem – płatnej przy odbiorze.

 2.  Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę fizycznego zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

3. Firma natiko.pl dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Koszt wysyłki wynosi 11 zł, dla zamowień powyżej 100zł wysyłka gratis.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie towaru w przypadku, gdy dane adresowe podane przez Kupującego są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie przez Sprzedającego zamówionego towaru jest możliwe po pokryciu przez Kupującego kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu.

6. Termin dostawy jest też uzależniony od dostępności towaru na magazynie oraz współpracy telefonicznej i mailowej Kupującego ze Sprzedającym.

7. Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, należy zażądać od listonosza lub dostarczyciela sporządzenia protokołu z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany protokół w obecności pracownika Poczty Polskiej.

 

  Reklamacje i zwroty

1. Sklep internetowy natiko.pl sprzedaje wyłącznie nowe, pełnowartościowe produkty.

2. Każdy klient ma prawo w ciągu 14 dni od terminu otrzymania na zwrot towaru bez podania przyczyny, pod warunkiem, że towar nie jest uszkodzony i jest pełnowartościowy, a klient odeśle towar wraz z paragonem, będącym dowodem jego zakupu. Koszty przesyłki zwrotu towaru ponosi Kupujący.

3. W przypadku ewentualnych reklamacji z tytułu wad jakościowych i ilościowych towaru należy skontaktować się z biurem Sprzedającego. Konieczne jest wówczas wysłanie maila z informację reklamacyjną lub kontakt telefoniczny ze Sprzedającym, oraz dostarczenie wadliwego produktu w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, na adres: 

    Natiko, ul. Strażacka 62, 42-262 Poczesna

na koszt Kupującego. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Sprzedającego nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

W przypadku wad ilościowych, pomyłek przy pakowaniu produktów, wysyłce innego towaru niż został zamówiony, podstawą reklamacji są zdjęcia produktów, wykonane przez Kupującego i przesłane droga mailową na adres sklepu: sklep@natiko.pl nie później jak 3 dni od otrzymania paczki

4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

 

Promocje i zmiany cen

1. Sklep internetowy natiko.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych produktów, a także zmiany w cennikach przesyłek.

 2. Zmiany cen produktów mogą być podyktowane:

      - okresowymi promocjami organizowanymi we współpracy z dostawcami,

      - wyprzedażą sezonową lub wyprzedażą zapasów magazynowych

      - zmianami warunków handlowych ustalonych między sklepem internetowym natiko.pl a dostawcami,

 3. Zmiany cen przesyłek mogą być podyktowane również zmianą cenników usług świadczonych przez Pocztę Polską

 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie natiko.pl

 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym natiko.pl 

 3. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.

 4. Złożenie przez Klienta zamówienia lub zarejestrowanie się w sklepie natiko.pl  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zależnym od celu rejestracji i realizacji zamówienia.

 5. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta i innych obowiązujących przepisów.

 6. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza skuteczności pozostałych.

 

 KONTAKT:

e-mail:   sklep@natiko.pl

 tel.  +48 664 081 568